PLANXISTERIA INDUSTRIAL PARRA , S.L Indústria MANRESA Barcelona
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES / CALDERERIA / MANTENIMENT INDUSTRIAL
PLANXISTERIA INDUSTRIAL PARRA , S.L Indústria MANRESA Barcelona
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES / CALDERERIA / MANTENIMENT INDUSTRIAL
  • Caldereria
  • Construcció i muntatge de conductes metàl·lics
  • Calderería industrial lleugera
  • Planxisteria industrial
  • Soldadura mig mag, tig, per punts i electrode
  • Plegat, tall per làser i punxonat de xapa
  • Pintura al foc
  • Poliment i sorrejat de materials
  • (Certificat REA per a treball en subcontractacions)